ضمن طراحی کاملا بومی، این تضمین وجود دارد که ما برای ساخت چاپگرهایمان از قطعاتی با بالاترین کیفیت استفاده کرده ایم و چاپگرهای ما در رقابت تنگاتنگ با نمونه های اروپایی و امریکایی قرار گرفته هست.