چاپگرهای ما به گونه ای طراحی شده اند که راحت ترین کاربری را ایجاد می کنند.
به سادگی ظرف و فنجان خود را در زیر هد چاپ قرار دهید و در عرض چند ثانیه یک ظرف و فنجان نقاشی شده تحویل بگیرید!
درضمن نگران ابعاد و ارتفاع ظروف هم نباشید، ارتفاع چاپگرهای ما به سادگی و در عرض کمتر از چند ثانیه قابل تنظیم است.