چاپگرهای ما علاوه بر کاربرد تخصصییشان، یک کاربرد مهم دیگر نیز دارند!
بلـــــه!… ایجاد جذابیت بصری!
ما به شما قول می دهم که با روشن شدن چاپگر، شما و مشتریانتان محو تماشای ظاهر زیبا و حرکات ملایم و ریتمیک دستگاه می شوید. آیا دستگاه های مشابه خارجی هم چنین قابلیتی دارند؟؟ قضاوت با خودتان…