با توجه به بومی بودن دستگاه، تامین قطعات و خدمات پس از فروش مجموعه آسان گشته و این تضمین وجود دارد که مشتریان بالاترین سطح از خدمات پس از فروش را دریافت نمایند.